Les visites es poden realitzar de forma privada (el pacient abona directament la minuta) o per mútua mèdica. En aquests moments només atenem a pacients d’aquestes mútues:

Agrupació mútua

Azkaran